3 tips tegen somberheid

Vandaag is het Blue Monday. Een nergens op gebaseerde marketingterm, die de laatste jaren desondanks op de nodige media-aandacht kan rekenen. De laatste maandag van januari zou de meest deprimerende dag van het jaar zijn. Goede voornemens die mislukt zijn, de vakantie die nog lichtjaren verwijderd lijkt te zijn, de alledaagse realiteit op het werk die op pijnlijke wijze zijn intrede doet: het zouden redenen zijn waardoor velen zich deze maandag extra somber zouden voelen. En juist omdát dit zogenaamd zo zou zijn, voelen we het massaal ook echt. Self-fulfilling prophecy in optima forma.

Echter, met Blue Monday wordt wel een belangrijk maatschappelijk probleem geagendeerd. Depressies zijn aan de orde van de dag en beheersen de levens van velen. Een voortdurend somber gevoel en alles op een negatieve wijze benaderen: het is kenmerkend voor een depressie. Dit kan diverse oorzaken hebben. Zo kan depressie ontstaan omdat je je werk niet leuk vindt – praat eens met een loopbaancoach van Novicum -, je één of meerdere nare gebeurtenissen hebt meegemaakt of omdat je hier nu eenmaal erfelijk mee belast bent. We geven je in dit artikel enkele tips om met depressieve gevoelens om te gaan.

”Praat over je zorgen” – niet doen!

Een advies dat veel amateur-psychologen mensen uit hun omgeving geven die kampen met depressiviteit, is om er vooral veel over te praten met mensen. Het behandelen van een depressie is echter heel iets anders dan bijvoorbeeld een traumabehandeling. In dit laatste geval heeft het vaak zeker zin om traumatische gebeurtenissen weer voor de geest te halen, om ze op die manier een plekje te kunnen geven. Mensen die met depressiviteit te kampen hebben, zijn hier echter níet bij gebaat. Het praten over al hun zorgen versterkt alleen maar het sombere gevoel. Beter is om het juist over positieve dingen te hebben, waarmee de negatieve gedachten naar de achtergrond worden verdrongen.

Maak lijstjes

Een veelvoorkomend probleem dat depressieve mensen ervaren, is dat ze verplichtingen en dagelijkse bezigheden uitstellen. Doordat ze zoveel aan hun hoofd hebben, verliezen ze het overzicht en besluiten ze uiteindelijk maar niets te doen. Het opstellen van lijstjes helpt in dit soort gevallen om prioriteiten te stellen. Bovendien geeft het kunnen afvinken van taken een goed gevoel.

Stop met sociale media

De laatste tip sluit aan bij de eerste en is er opnieuw vooral op toegespitst om je negatieve gevoelens vooral niet te versterken. Als je depressief bent, heb je vaak het gevoel dat je er niet meer toe doet, terwijl het anderen allemaal wél voor de wind gaat. Dat gevoel wordt alleen maar versterkt wanneer je regelmatig je Facebook- of (vooral) Instagram-tijdlijn checkt. Louter de prachtigste ervaringen worden hierop gedeeld, waardoor men massaal het beeld schetst van een perfect leven. Wanneer jijzelf echter in de put zit, is dit wel het laatste waar je op zit te wachten. Mijd dus sociale media als de pest, dit is beter voor je gemoedstoestand.

Dit bericht is geplaatst in Wellness. Bookmark de permalink.