Geen categorie

Dit moet je weten van het evacuatieplan!

Als je brand hebt op het werk is het natuurlijk heel belangrijk om meteen te handelen. Daar zorgt een evacuatieplan voor. Met behulp van dit plan kun je efficiƫnt, kordaat en snel handelen. Hierbij gaat weinig tijd verloren. Wat staat er zoal in een evacuatieplan? Per persoon staat aangegeven wat er van hem op welk moment verwacht vinden en wat voor procedures er in gang worden gezet. Zo weet iedereen precies wat hem of haar te doen staat en kan er snel gewerkt worden aan een oplossing voor de noodsituatie. Wist je al dat je per laag van een gebouw en bij de ingang verplicht bent een evacuatieplan te hangen? Zo kan de veiligheid binnen je organisatie of bedrijf goed gewaarborgd worden.

Een evacuatieplan: wat houdt dat in?

De hoofdtaak van het evacuatieplan is dat er wordt vastgelegd wat er gebeuren moet als er een noodgeval plaatsvindt. Zo kan iedereen veilig en bijtijds het gebouw verlaten. Hiervoor moeten de interventiemiddelen die de meeste prioriteit hebben, snel tevoorschijn kunnen worden gehaald. Hiervoor moet je natuurlijk weten waar je ze kunt vinden. In een evacuatieplan worden al deze zaken opgetekend: de gebouwen, de nutsvoorzieningen en de signalisatie. Ook eventuele gevaren worden aangegeven. Alle maatregelen die genomen moeten worden, staan ook in dit complete evacuatieplan.

Waar dient een evacuatieplan voor?

Het gaat bij een evacuatieplan dus om het zichtbaar maken van alle taken en hulpmiddelen voor evacuatie. Alle hulpmiddelen worden op een kaart gezet. Ook potentiƫle gevaren worden aangegeven. Verantwoordelijken voor bepaalde taken worden aangewezen. Aan het eind van de hele evacuatieprocedure wordt er geanalyseerd en eventueel bijgeschaafd. Een evacuatieplan moet de gang van zaken bij nood verduidelijken, vergemakkelijken en versnellen. Zo kan iedereen veilig het gebouw verlaten als er een noodsituatie is.