Vervoer

Hoe maken we het vervoer duurzamer?

deelauto

Nederland stoot heel wat broeikasgas uit. Een huishouden stoot in totaal 20 ton aan CO2. Dit kun je onderverdelen in 8 ton aan huis en vervoer en 12,5 ton aan voeding, spullen en kleding. In dit artikel bespreken we hoe we met z’n allen in Nederland het vervoer duurzamer kunnen maken.

Deelauto

Je betaalt voor je afname. Hoeveel uur rijd je met je auto? Hoeveel uur staat een auto per week wel niet stil? Een deelauto zorgt ervoor dat jij niet de vaste lasten hebt die een auto met zich meedraagt.

Meer met de trein of de bus

De snelwegen raken vol en de uitstoot wordt er niet minder op. Het is beter om af en toe met de bus of met de trein te gaan reizen. De trein is een milieuvriendelijke keuze. Als je met de bus gaat, dan is het gunstiger voor het milieu dan de gemiddelde bus die op andere brandstof rijdt.

Fietsend naar je werk of school

Als je fietsend naar je werk of naar school gaat, dan belast je het milieu het minst. Fietsen is daarnaast gezond voor je. Het zorgt er daarnaast voor dat je frisser op je werk aankomt. Alle reden om de fiets te pakken! Als je niet in je eigen stad werkt of naar school gaat, dan is het misschien wel een goed idee om eerst met de trein naar de stad te gaan en vervolgens te fietsen naar school of het bedrijfspand.

Elektrische auto

Met de elektrische auto naar je werkt toe is beter voor de CO2 uitstoot dan met een auto die op benzine of diesel rijdt. Een elektrische auto scheelt over de hele levensduur 50% aan uitstoot.

Carpoolen

Veel mensen rijden afzonderlijk naar hun werk toe. Het is beter om met drie of vier man in een auto naar werk of school te rijden. De benzinekosten kunnen gesplitst worden. De uitstoot wordt op deze manier flink verlaagd.

Lopend naar werk of school

Woon je dichtbij je werk of school? Ga dan gewoon lekker lopend naar je bestemming toe. Lopen is natuurlijk de meest duurzame vorm van vervoer.