Tips

Hoe word je een boswachter?

Hoe word je een boswachter

De meeste mensen kunnen zich helemaal vinden in al het moois dat een bos te bieden heeft. Ze wandelen door het bos om zo even de gedachten van de dagelijks hectische werkzaamheden aan de kant te kunnen zetten of om de hond een plezier te doen met een flinke wandeling. In het bos kunnen er prachtige foto’s gemaakt worden van wilde dieren, bijvoorbeeld door het inzetten van een wildcamera. Ook wordt dit gebied gebruikt als een gebied om met behulp van lokvogels te jagen op bepaalde dieren. Dit moet natuurlijk wel toegestaan zijn in dit gebied.

Een boswachter is een persoon die waakt over een natuurgebied. Dit gebied is moet beschermd worden tegen andere bosbezoekers, welke zich aan de regels van dit natuurgebied moeten houden.

Taken van een boswachter

De taken van een boswachter kunnen erg uiteenlopend zijn. Zo moet een boswachter de volgende taken uit kunnen voeren:

  • Voorlichting
  • Inventarisatie
  • Rijpheid bomen bepalen

Voorlichting

Het voorlichten van mensen is een belangrijke taak voor de boswachter. Door het geven van rondleidingen, tentoonstellingen en lezingen komen er meer mensen te weten over de natuur en raken zij wellicht geïnspireerd om wat aan de natuur bij te dragen of wellicht geïnteresseerd om hetzelfde beroep te beoefenen.

Inventarisatie

Het is belangrijk om als boswachter kennis van zaken te hebben. Het inventariseren van de flora en fauna van een gebied is een essentieel onderdeel van dit beroep. Zo weet je precies wat er groeit binnen dit gebied en welke planten, bomen of diersoorten meer aandacht vereisen. Ook is de ontwikkeling van dit gebied van belang. Alles wordt bijgehouden en vergeleken met voorgaande meetperiodes.

Rijpheid bomen bepalen

Ten slotte is het de taak van de boswachter om te kijken of de bomen rijp zijn om gekapt te worden, deze kap wordt dan vervolgens uitgevoerd door de bosarbeider. Dit is noodzakelijk om te doen om zo dit gebied toegankelijk te houden voor iedereen. De boswachter snoeit zelf de paden vrij.