Wat doet een arbodienst eigenlijk?

In het Arbowet wordt vastgelegd dat alle werkgevers een basiscontract moeten hebben. Dit is een overeenkomst tussen de werkgever en een arbodienstverlener. Maar wat voor diensten voert een arbodienst eigenlijk uit?

Verzuimbegeleiding

Dit houdt in dat een werknemer wordt bijgestaan door een bedrijfsarts tijdens zijn of haar ziekte. De arbodienst stelt maakt deze beschikbaar. Binnen 6 weken, die een werknemer ziek is, moet een probleemanalyse aangemaakt worden door deze bedrijfsarts. Met deze analyse kan de werknemer vervolgens een plan maken voor zijn of haar re-integratie.

Beperken van ziekteverzuim

De werkgever, de arbodienst en de werknemer zijn allemaal samen verplicht om ervoor te zorgen dat een zieke werknemer zo snel mogelijk weer in staat is zijn of haar job uit te oefenen. Als u niet kunt tonen dat u zich als werkgever voldoende hebt ingespannen om de werknemer weer te re-integreren, kan u verplicht worden om ook in het derde jaar van ziekte de loon verder te betalen. Dit is normaal gezien alleen in de eerste twee jaar het geval. Het ziekteverzuim moet dus zo klein mogelijk gehouden worden.

Voorkomen van verzuim

Zoals daarnet uitgelegd is de arbodienst mee verantwoordelijk het ziekteverzuim zo klein mogelijk te houden. De arbodienst er ook voor u om verzuim te voorkomen. De werknemers hebben hier het recht op een preventief medisch onderzoek (PMO). Hier wordt onderzoekt of er een gezonde werkomgeving is. Ook wordt er onderzocht of er kans is op gezondheidsproblemen door deze omgeving.

Als u help bij re-integratie nodig hebt, kunt u terecht op rondomwerk.nl.

Dit bericht is geplaatst in Zakelijk. Bookmark de permalink.