Windows 10 updateproblemen analyseren en verhelpen

U kent het vast wel, er staan updates klaar maar bij het installeren loopt het spaak. Er verschijnt een foutcode, bijvoorbeeld: 0x80070070, 0x8007000D of 0x80070424. Met de toelichting: Er zijn problemen opgetreden bij het installeren van updates. We proberen het later opnieuw. Dit soort foutcodes en de aanvullende probleemomschrijving verwijzen allemaal naar een specifiek probleem.

De eerste foutcode in dit voorbeeld 0x80070070 duidt vaak op te weinig schijfruimte om updates te kunnen installeren. 0x8007000D geeft aan dat er mogelijk corrupte systeembestanden aanwezig zijn, of dat bepaalde systeembestanden ontbreken. De laatste foutcode 0x80070424 is een specifieke melding die aangeeft dat er services ontbreken in het register, corrupt zijn of niet gestart kunnen worden.

Naast deze drie voorbeelden van foutcodes bestaan er nog veel meer. Zo zijn er ook meerdere (algemene) foutmeldingen, maar voor de gemiddelde computergebruiker is het veelal nog steeds abracadabra wat nu exact het probleem is. Vandaar deze handleiding om u wegwijs te maken in de wondere wereld van Windows Update. Maar vooral om te een oplossing te komen.

Inhoudsopgave van deze handleiding

Foutmeldingen Windows Update

Naast een foutcode in het format 0x0 toont Windows ook een (algemene) foutmelding. Deze meldingen zijn vaak beknopt en kunnen gekoppeld zijn aan meerdere specifieke foutcodes. Dit is een overzicht van de meest getoonde foutmeldingen wanneer er problemen zijn bij het installeren van updates in Windows 10.

 • Er zijn problemen bij het downloaden van enkele updates.
 • Sommige updatebestanden ontbreken of vertonen problemen.
 • Op uw apparaat ontbreken belangrijke beveiligings- en kwaliteitsfixes.
 • Sommige updates kunnen niet worden geïnstalleerd omdat er andere updates worden uitgevoerd.
 • Uw apparaat zal niet worden bijgewerkt zolang updates worden onderbroken.
 • De installatie kan niet worden voltooid omdat een update service is afgesloten.

Hulp bij updateproblemen in Windows 10

Het is belangrijk om te weten dat updateproblemen vaak complex zijn. Microsoft heeft de tool SURT (System Update Readiness Tool) daarom ook geïntegreerd in DISM (Deployment Image Servicing and Management) als onderdeel in Windows 10. In veel gevallen is Windows via deze routine in staat om problemen op te sporen en te repareren, zonder dat u als gebruiker daar iets van merkt.

Helaas werkt dit niet altijd en blijft Windows hardnekkig foutcodes en meldingen geven. Voor persoonlijke hulp en advies kunt u terecht op het computerforum PC Web Plus. Raadpleeg de handleiding in de link hieronder voor het stappenplan om de logbestanden betreffende Windows Update te verzamelen.

Middels de gevraagde informatie (logbestanden) kunnen de experts/analisten u verder helpen op het forum, en van gepaste instructies voorzien om het probleem met Windows Update te verhelpen. Soms is het namelijk noodzakelijk om handmatig bepaalde bestanden te vervangen of verwijzingen in het register van Windows 10 te herstellen.

De tool (Windows Update Check) in deze handleiding voert een aantal controles automatisch uit. Deze analyse duurt ongeveer 15 minuten, waarna er op het bureaublad een ZIP-bestand wordt aangemaakt met de nodige logbestanden. Deze tool herstelt via DISM de component store van Windows indien er corrupte files zijn gevonden. De System File Checker controleert vervolgens of er systeembestanden ontbreken en/of corrupt zijn geraakt. Indien er corrupties zijn gevonden kunnen beide processen mogelijk meer tijd in beslag nemen dan de 15 minuten.

Het aangemaakte bestand (WUCheckLogs.zip) kunt u op het computerforum van PC Web Plus laten analyseren. Middels het gebruik van geavanceerde tools zoals: FRST (Farbar Recovery Scan Tool) en SFCFix (Sysnative) kunnen problemen met Windows Update en corrupties in Windows 10 verholpen worden.

In-place upgrade Windows 10 uitvoeren

Indien Windows naast problemen met Windows Update nog andere kuren vertoont kunt u er ook voor kiezen om een in-place upgrade uit te voeren. Op deze manier kunt u met behoud van persoonlijke bestanden een herstelinstallatie uitvoeren. Dat kan op drie manieren, middels de Media Creation Tool van Microsoft of via het ISO-bestand op een USB-stick of direct vanaf het systeem zelf. In de volgende handleiding leest u hoe de herstelprocedure (in-place upgrade) van Windows 10 werkt.

Noot! Ondanks dat alle persoonlijk bestanden behouden blijven is het raadzaam om vooraf een back-up of volledige systeemkopie te maken. Hoe u een systeemkopie maakt in Windows 10 met bijvoorbeeld Marcrium Refelect kunt u tevens in een handleiding op de website van PC Web Plus terugvinden.

Hoe kunt u zelf problemen met Windows Update oplossen?

Microsoft Windows beschikt over een aantal hulpmiddelen om problemen met Windows update op te lossen. Dit gaat om de reeds eerder genoemde tool DISM en de System File Checker (SFC). Middels een scan met SFC kunt u de installatie van Windows controleren op corrupte bestanden.

Zodra deze scan voltooid en er zijn geen problemen gevonden verschijnt de melding: “Windows Resource Protection did not find any integrity violations.” Wanneer er wel corrupte bestanden zijn gevonden krijgt u één van de volgende meldingen te zien.

 • Windows Resource Protection found corrupt files and successfully repaired them.
 • Windows Resource Protection found corrupt files but was unable to fix some of them.

Indien Windows niet in staat is om corrupte bestanden te herstellen, biedt de tool DISM uitkomst. Met deze tool kunt u de Windows Image herstellen. Na deze scan zal het in de meeste situaties wel mogelijk zijn om de gevonden corrupties met de System File Checker te laten herstellen. Hieronder volgen de exacte instructies om beide tools in Windows uit te voeren.

Systeembestanden controleren met de System File Checker

 • Open het startmenu van Windows en typ de letters CMD in.
 • Klik nu met de rechtermuisknop op de Opdrachtprompt en op Als administrator uitvoeren.
 • Kopieer en plak nu de onderstaande regel uit de codebox in de Opdrachtprompt.
sfc /scannow
 • Druk nu op enter om de System File Checker van Windows uit te voeren.
 • Op de volgende afbeelding ziet u het verloop van dit proces.

Controleer de Windows System Image met DISM

 • Open het startmenu van Windows en typ de letters CMD in.
 • Klik nu met de rechtermuisknop op de Opdrachtprompt en op Als administrator uitvoeren.
 • Kopieer en plak nu de onderstaande regel uit de codebox in de Opdrachtprompt.
DISM /online /cleanup-image /scanhealth
 • Druk nu op enter om de DISM scan uit te voeren.

 • Indien er component store corruptions gevonden zijn voert u direct het volgende uit.

DISM /online /cleanup-image /restorehealth

Middels dit commando kunt u de component store van Windows herstellen. Wanneer dit proces mislukt zal Windows het probleem registeren in het log-bestand (DISM.log). Met het onderstaande commando kunt u dat log-bestand exporteren naar het bureaublad als tekstbestand.

COPY %windir%\logs\dism\DISM.log “%userprofile%\Desktop\DISM.txt”

U zult wel denken, wat een abracadabra! Dat klopt, maar dit log-bestand is uitermate handig voor een verdere analyse. Zie daarvoor stap 2 in deze handleiding voor hulp bij updateproblemen in Windows 10. Indien zowel de System File Checker als DISM falen in het herstellen van corrupties zit het probleem vaak of eigenlijk altijd dieper. Hier is helaas geen one-size-fits-all oplossing voor, vandaar de verwijzing naar stap 2 voor verdere hulp.

Status van Services controleren in Windows 10

Indien bepaalde services niet zijn gestart en/of niet (automatisch via trigger) gestart kunnen worden kan dit ook voor problemen met Windows Update zorgen. U kunt de meest belangrijke services die verantwoordelijk zijn voor het goed functioneren van Windows Update op de volgende manier controleren.

 • Open het startmenu en typ hier het commando services.msc en druk op enter.
 • Scroll in deze lange lijst mest services naar de servicenamen in de volgende tabel en controleer het opstarttype.
 • Mocht het opstarttype van bepaalde services afwijken, dan kunt u dit handmatig aanpassen bij de service.
ServicenaamOpstarttype
Windows Update (wuauserv)Automatisch
Background Intelligent Transfer Service (BITS)Automatisch (vertraagd starten)
Windows Modules Installer (TrustedInstaller)Handmatig
Cryptographic Services (CryptSvc)Automatisch

Probleemoplosser voor Windows 10 uitvoeren

Windows 10 beschikt over een ingebouwde probleemoplosser voor Windows Update. Dit is een handig hulpmiddel om eenvoudige problemen op te lossen. Bij complexe problemen biedt dit hulpmiddel vaak geen soelaas. Echter geeft deze analyse (soms) wel informatie om het probleem met Windows Update verder te onderzoeken en gericht het probleem op te lossen.

 • Open het startmenu en open het venster Instellingen.
 • Klik vervolgens op Bijwerken en beveiligen en links in het venster op Problemen oplossen.
 • Volg hierna de stappen om de gevonden problemen op te lossen die aangegeven worden.
 • Als het probleem niet kan worden vastgesteld kunt u onderin de gedetailleerde informatie raadplegen.
 • In dit overzicht ziet u een samenvatting van de uitgevoerde controle.
Dit bericht is geplaatst in Beveiliging. Bookmark de permalink.